چشم انداز و ماموریت
چشم انداز و ماموریت
چشم‌انداز شرکت سرمایه‌گذاری سفرکارت ملی
بزرگترین و مطلوب‌ترین شبکه الکترونیکی ارائه خدمات و محصولا ت گردشگری کشور را در جهت تسهیل دسترسی و مدیریت سفر، تفریح و گردش گردشگران فراهم خواهیم نمود.

ماموریت شرکت سرمایه‌گذاری سفرکارت ملی
ما با تلاش کارکنان خبره شرکت با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف توسعه پایدار، توزیع انبوه و پشتیبانی مستمر سفر، تفریح و گردش شبکه‌ای الکترونیک از خدمات و محصولات گردشگری جهت گردشگران داخلی و ورودی در سراسر ایران و مقاصد اصلی گردشگران خروجی فراهم می‌نماییم تا ضمن ایجاد بستر و توسعه فرهنگ گردشگری مدیریت‌شده و ارتقاء سطح بهداشت روانی و بهره‌وری جامعه، زمینه آشنایی بیشتر گردشگران از جاذبه‌های گردشگری موجود را فراهم نماییم.
هم اکنون صدها مرکز گردشگری عضو شبکه سفر کارت ملی بوده و به عنوان بزرگترین شبکه الکترونیک خدمات گردشگری ایران،خدمات و محصولات خود را ارائه می نماید. اهم فعالیت های شرکت سرمایه گذاری سفرکارت ملی بر پایه ارائه خدمات گردشگری و صدور انواع کارت های الکترونیکی از جمله سفرکارت ملی می‌باشد. 
©2020 SafarCard Travel Agency, All Right Reserved