روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سفرکارت ملی خبر از انعقاد قرارداد همکاری با "شرکت آنتریپ" داد.

سید مهدی خراسانی، مدیرعامل شرکت سفرکارت ملی عنوان کرد؛ در طول مدت مذاکره طرح های متعددی از سوی دو مجموعه مطرح و بررسی شد که در نهایت قرارداد همکاری بر اساس گردشگری سلامت تدوین و به امضاء رسید.
در ادامه خراسانی عنوان کرد؛ اکثر سفرها و ترددهای بین دو کشور قالباً سفرهای زیارتی بوده است، اما با امضا این قرارداد و با توجه به گستردگی فعالیت آنتریپ در کشور دوست و همسایه مان عراق و از سوی دیگر ظرفیت های بینظیر گردشگری- تفریحی و مراکز تخصصی پزشکی و هزینه های پایین آن در ایران امیدوار هستیم بتوانیم سفیر و نماینده شایسته در ارائه خدمات به این عزیزان نیز باشیم.
مهندس فضلی، مدیرعامل شرکت آنتریپ نیز با بیان اینکه شرکت آنتریپ در حال حاضر 30 نمایندگی فعال در داخل عراق و ایران و تنها نماینده انحصاری تورهای زیارتی در کشور عراق می باشد، ابراز امیدواری کرد، با امضا این قرارداد با شرکت سفر کارت ملی که دارای سابقه خوب و درخشانی در صنعت گردشگری و اجرای تور دارد، گام مهمی در راستای توسعه همکاری متوازن بین دو کشور در حوضه گردشگری رقم خواهد خورد.
©2020 SafarCard Travel Agency, All Right Reserved