دیدار مدیرعامل شرکت سفرکارت ملی با مدیر منطقه مرکزی صندوق بازنشستگی کشوری
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سفرکارت ملی مجری انحصاری تورهای بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری با مدیر منطقه مرکزی صندوق بازنشستگی کشوری در استان اصفهان دیدار کرد
دکتر سید مهدی خراسانی در این دیدار با تاکید بر برگزاری با کیفیت تورهای بازنشستگی از بزنامه این شرکت جهت راه اندازی تورهای ارزان قیمت و اقساطی برای بازنشستگان خبر داد.
عبادی نیز با قدردانی از زحمات شرکت سفرکارت ملی و اعلام رضایت بازنشستگان از برگزاری تورها و کیفیت آنها اذعان کرد: وظیفه ما خدمت به بازنشستگان معزز است و در این مسیر از هیچ عملی کوتاهی نمی کنیم.
عبادی خصوصا درباره بازنشستگان منطقه مرکزی کشور و خصوصا اصفهان عنوان کرد: سفرکارت ملی با حمایت صندوق بازنشستگی می تواند در برنامه های سفر علاوه بر سهمیه بازنشستگان فعالیت کند و این خواست بازنشسته است.
در پایان مقرر شد به زودی تورهای ارزان قیمت و اقساطی از طریق سفرکارت ملی برای بازنشستگان فعال شود.
©2020 SafarCard Travel Agency, All Right Reserved