برگزاری دومین جایزه تعالی صنعت گردشگری با مشارکت شرکت سرمایه گذاری سفر کارت ملی

دومین جایزه تعالی صنعت گردشگری در راستای ارتقا و ارزشیابی هتل‌ها و مراکز خدماتی فعال در صنعت گردشگری که از سوی پارک علم و فناوری و صنایع نرم فرهنگی، برنامه ریزی و انجام شده بود با مشارکت سفرکارت ملی به عنوان اسپانسر اصلی رخ داد.
در این رویداد که به صورت مجازی برگزار شد از فعالان عرصه گردشگری قدردانی شد و گزارشی از ارزشیابی هتل ها ارائه شد.
معاون گردشگری، وزیر گردشگری مشاور وزیر و دکتر ایمانی، رئیس هیئت مدیره هگتا و دکتر خراسانی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سفر کارت ملی از مهمانان این برنامه بودند.
جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری برای دومین سال برگزار شده است.
به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی این برنامه به صورت مجازی برگزار گردید.
©2020 SafarCard Travel Agency, All Right Reserved