مدیر عامل و مدیران ستادی شرکت سرمایه گذاری سفرکارت ملی از هتل پنج ستاره میزبان بابلسر بازدید کردند

سید مهدی خراسانی با قدردانی از حاج بابایی مالک و بهره بردار هتل گفت؛ باعث خوشحالی است که بخش خصوصی توانسته با وجود مشکلات اقتصادی در زمینه کار آفرینی و رونق صنعت گردشگری هتلی با این امکانات را ساخته و بهره برداری کند.مدیرعامل شرکت سفرکارت ملی در جلسه ای با حضور مدیربازاریابی و فروش مجموعه میزبان درباره ارائه خدمات به بازنشستگان برنامه ریزی کرد.
خراسانی نوید داد؛ بزودی برنامه ترکیبی اقامتی، تفریحی و درمانی مختص بازنشستگان از سوی شرکت سفرکارت ملی اجرا خواهد شد.
هتل پنج ستاره میزبان هفته گذشته با حضوردکتر مونسان وزیر گردشگری افتتاح شده است.
©2020 SafarCard Travel Agency, All Right Reserved