دکتر سید مهدی خراسانی ,آقای حسن مجیدی و مدیر بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گذاری سفرکارت ملی پیرو همکاری این شرکت با هلدینگ تفریحی ایران فان درجزیره کیش از تم پارک دارآباد این مجموعه بازدید کردند.

مدیر عامل سفر کارت ملی در این بازدید با ابراز رضایت و قدردانی از ایجاد چنین مجموعه بینظیری در تهران گفت؛ متاسفانه تم پارک ها هنوز نتوانسته اند آنطور که باید در سطح جامعه به عنوان تفریحگاه جا بازکنند و بسیاری از مردم آنها را نمی شناسند و یا به دلیل عدم آگاهی از کنار آن عبور میکنند.
خراسانی تصریح کرد: تم پارک ها جزو تفریحگاههایی هستند که دربرگیرنده تمام سنین هستند و محدودیت ندارند.
وی با تاکید بر خلاقیت در فضاهای بکر و جدید ایجاد شده در مجموعه تم پارک دارآباد عنوان کرد: وظیفه ذاتی سفرکارت معرفی و ایجاد بستر مناسب برای استفاده قشر معزز بازنشستگان و کارکنان دولت از خدمات هتلی تفریحی و رفاهی است و به همین جهت همکاری با مجموعه ایران فان قطعا میتواند در این خصوص راهگشا باشد.
مدیرعامل هلدینگ ایران فان نیز با قدردانی از قبول دعوت و برگزاری این جلسه عنوان کرد: برند سفرکارت ملی و دسترسی به چگونگی ارائه خدمات به کارکنان دولت و بازنشستگان ما را ترغیب به این همکاری کرده است و قطعا با بستر مناسبی که سفرکارت در اختیار دارد این همکاری میتواند عمیق تر باشد.
هلدینگ تفریحی ایران فان بزرگترین مرجع تفریحی ایران است که تاکنون در تهران متمرکز بوده و با در اختیار داشتن ۸ مرکز به ارائه خدمات به عموم مردم میپردازد.
©2020 SafarCard Travel Agency, All Right Reserved