بازدید مدیران ارشد ایرانگردی و جهانگردی و سفرکارت ملی از یک اکوتوریسم

دکتر خراسانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سفرکارت ملی و مهندس مجیدی قائم مقام گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی از یک مزرعه گردشگری در اطراف تهران بازدید کردند.
در این مزرعه که در نزدیکی تهران واقع شده است خدمات گردشگری متفاوتی ارائه میشود. این مزرعه اکوتوریسم است و حاوی جاذبه های طبیعی است.
به زودی خبرهای بیشتری از این مزرعه و همکاری شرکت سفرکارت ملی با این مجموعه خواهید شنید.
©2020 SafarCard Travel Agency, All Right Reserved