سفر کارت پلاتین
سفر کارت طلا
سفر کارت نقره
سفر کارت برنز
سفرکارت پلاتین

• دارندگان طرح پلاتین باشگاه مشتریان سفرکارت ملی می توانند از خدمات ویژه آن بهره مند شوند.
• افزایش 30 درصدی اعتبار
• اولویت در رزرو هتل ها
• کنسلی هتل بدون جریمه
• تخفیف تا 50 درصد در 64 هتل در گستره 24 استان کشور
• دریافت تسهیلات سفر
• استفاده از شبکه تخفیف شامل رستوران،مراکز خرید، مراکز رفاهی، مراکز تفریحی در اقصی نقاط کشور
• امکان خرید بلیط قطار و هواپیما و اتوبوس با نرخ نت یک شب اقامت رایگان در روز تولد
سفرکارت طلا

• دارندگان طرح طلا باشگاه مشتریان سفــــــــرکارت ملی می توانند از خدمات ویژه آن بهره مند شوند.
• افزایش 20 درصدی اعتبار
• کنسلی هتل بدون جریمه
• تخفیف تا 40 درصد در 64 هتل در گستره 24 استان کشور
• دریافت تسهیلات سفر
• استفاده از شبکه تخفیف شامل رستوران، مراکز خرید، مراکز رفاهی، مراکز تفریحی در اقصی نقاط کشور
• خرید بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس با تخفیف
• آگاهی از پروموشن ها و تخفیفات گروهی
• 50 درصد تخفیف اقامت در شب تولد
سفرکارت نقره

• دارندگان طرح پلاتین باشگاه مشتریان سفرکارت ملی می توانند از خدمات ویژه آن بهره مند شوند.
• افزایش 10 درصدی اعتبار
• تخفیف تا 30 درصد در 64 هتل در گستره 24 استان کشور
• دریافت تسهیلات سفر
• استفاده از شبکه تخفیف شامل رستوران، مراکز خرید، مراکز رفاهی، مراکز تفریحی در اقصی نقاط کشور
• خرید بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس با تخفیف
• آگاهی از پروموشن ها و تخفیفات گروهی
• 50 درصد تخفیف اقامت در شب تولد
سفرکارت برنز

• دارندگان طرح برنز باشگاه مشتریان سفرکارت ملی می توانند از خدمات ویژه آن بهره مند شوند.
• افزایش 10 درصدی اعتبار
• تخفیف تا 20 درصد در 64 هتل در گستره 24 استان کشور
• استفاده از شبکه تخفیف شامل رستوران، مراکز خرید، مراکز رفاهی، مراکز تفریحی در اقصی نقاط کشور
• خرید بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس با تخفیف
• آگاهی از پروموشن ها و تخفیفات گروهی
• 50 درصد تخفیف اقامت در شب تولد
©2020 SafarCard Travel Agency, All Right Reserved